Хот төлөвлөлт,нийгэм эдийн засгийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа
Маркетингийн зардлыг бууруулж, борлуулалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ
Хөрөнгийн үнэ цэнийг өсгөж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг олон улсын аргачлалын дагуу хамгийн бодитоор тодорхойлно
СУРГАЛТУУД
Шинэ орон сууцны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх маркетинг

Зорилтот худалдан авагчийн шинэ орон сууц сонирхох сэдлийг хэрхэн төрүүлэх

Борлуулалтын албанд хүрэлцэн ирсэн зорилтот худалдан авагчид ямар мэдээлэл өгөх

Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа, түүний ач холбогдол

Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг таньж мэдэх

Тогтмол шинэчлэл бүхий ҮХХ-йн мэдээллийн сангаас үндсэн мэдээллээ авах учир цаг, зардал хэмнэнэ.

ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхэтгэлийн агуулга
 • ЗГ-аас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд
 • Орон сууцны борлуулалтын мэдээ
 • Орон сууцны үнийн индексийн мэдээ
 • Ипотекийн зээлийн мэдээлэл
 • Шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн мэдээлэл
 • Хаус, таунхаусын зах зээлийн мэдээ
 • Орон сууцны түрээсийн үнийн мэдээлэл
 • Оффисын зах зээлийн мэдээлэл
 • Хашаа байшингийн үнийн мэдээлэл
Төсөл хэрэгжүүлэгч ТА ҮХХ-ийн зах зээлйин эмхтгэл худалдан авснаар ямар ач холбогдолтой бэ?
 • Үл хөдлөх хөрөнгө зах зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна.
 • Бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн мэдээлэлтэй болно.
 • Өрсөлдөгч төслүүдийн мэдээлэлийг авч, харьцуулсан анализ хийх боломж бүрдэнэ.
 • Төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн мэдээлэлтэй болно.
"Ухаалаг хөрөнгө оруулалт эрсдэлийг хааж, ашгийг нэмэгдүүлнэ"
Салбарын төсөл хөтөлбөрүүд
Салбарын мэдээ сурвалжлага
Компаны мэдээ
Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тэргүүлэх үйлчилгээг үзүүлнэ
Шинэ орон сууцны дундаж үнэ
Шинэ орон сууцны үнийн индекс