Хот төлөвлөлт,нийгэм эдийн засгийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа
Маркетингийн зардлыг бууруулж, борлуулалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ
Хөрөнгийн үнэ цэнийг өсгөж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг олон улсын аргачлалын дагуу хамгийн бодитоор тодорхойлно
"Ухаалаг хөрөнгө оруулалт эрсдэлийг хааж, ашгийг нэмэгдүүлнэ"
Мэдээ мэдээлэл
Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тэргүүлэх үйлчилгээг үзүүлнэ
ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхэтгэлийн агуулга
 • ЗГ-аас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд
 • Орон сууцны борлуулалтын мэдээ
 • Орон сууцны үнийн индексийн мэдээ
 • Ипотекийн зээлийн мэдээлэл
 • Шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн мэдээлэл
 • Хаус, таунхаусын зах зээлийн мэдээ
 • Орон сууцны түрээсийн үнийн мэдээлэл
 • Оффисын зах зээлийн мэдээлэл
 • Хашаа байшингийн үнийн мэдээлэл
Төсөл хэрэгжүүлэгч ТА ҮХХ-ийн зах зээлйин эмхтгэл худалдан авснаар ямар ач холбогдолтой бэ?
 • Үл хөдлөх хөрөнгө зах зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна.
 • Бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн мэдээлэлтэй болно.
 • Өрсөлдөгч төслүүдийн мэдээлэлийг авч, харьцуулсан анализ хийх боломж бүрдэнэ.
 • Төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн мэдээлэлтэй болно.
Шинэ орон сууцны дундаж үнэ
Шинэ орон сууцны үнийн индекс