Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тэргүүлэх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Судалгаа, Зөвлөгөө

Хот төлөвлөлт, нийгэм эдийн засгийн, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа
дэлгэрэнгүй

Маркетинг, Борлуулалт

Маркетингийн зардлыг бууруулж, борлуулалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ
дэлгэрэнгүй

Менежмент

Хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэн, үнэ цэнийг өсгөж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
дэлгэрэнгүй

Үнэлгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг олон улсын аргачлалын дагуу хамгийн бодитоор тодорхойлно
дэлгэрэнгүй
Ухаалаг хөрөнгө оруулалт эрсдэлийг хааж, ашгийг нэмэгдүүлнэ.

ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхтгэл

Барилга үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхэд шаардлагатай судалгаа хийж, хөрөнгө оруулагчдад хэрэгцээтэй санал зөвлөмжүүдийг өгөх.
дэлгэрэнгүй

Сургалтууд

Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тэргүүлэх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Мэдээ

Харилцагчид