Хаусны зах зээлийн судалгааны тайлан 2024.QI улирал

1,000,000

Агуулга

1. Макро эдийн засгийн орчин

 • Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд
 • Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
 • Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
 • Орон сууцны үнийн индекс
 • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
 • Ашиглалтад орсон орон сууцн фонд

2. Барилгын салбарт төрөөс хэрэгжүүлж буй онцлох бодлого, шийдвэрүүд

3. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээллүүд

4. Хаусны зах зээлийн мэдээлэл

 • Хаусны нийлүүлэлтийн мэдээлэл
 • Хаусны нийлүүлэлтийн мэдээлэл дүүргээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
 • Ашиглалтад орох хугацаагаар 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
 • Төрлөөр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
 • Хийцээр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
 • Бүсээр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
 • Нийлүүлэлт болон дундаж үнэ топ 15 байршлаар
 • Захиалга авч буй хямд болон үнэтэй 15 төсөл
 • Хаусны дундаж үнэ дүүргээр
 • Хаусны дундаж үнэ зэрэглэлээр

house.jpg

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлын мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана.

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1-2 хоног

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн