Худалдаа үйлчилгээний зах зээлийн судалгааны тайлан 2024.QI улирал

300,000

Агуулга

 1. Макро эдийн засгийн орчин
  • Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд
  • Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
  • Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
  • Орон сууцны үнийн индекс
  • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
  • Ашиглалтад орсон орон сууцн фонд
 2. Барилгын салбарт төрөөс хэрэгжүүлж буй онцлох бодлого, шийдвэрүүд
 3. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээллүүд
 4. Худалдаа үйлчилгээний зах зээлийн мэдээлэл
  • Судалгаанд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн төрөл
  • Судалгаанд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн талбайн хэмжээ
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ (бүсээр)
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ (төрлөөр)
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт(бүсээр)

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлыг мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1-2 хоног

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн