УБ хотын Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгааны тайлан - 2021/1 дүгээр улирал

1,500,000

Агуулга

1. Макро эдийн засгийн орчин
 1.1 Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд 
 1.2 Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
 1.3 Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
2. Барилгын салбарт төрөөс хэрэгжүүлж онцлох бодлого, шийдвэрүүд 
3. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээлэлүүд, ипотекийн зээлээр зарагдсан орон сууцны борлуулалт, талбайн хэмжээ
4. Шинэ орон сууцны зах зээлийн мэдээлэл 
 4.1 Ашиглалтанд орсон шинэ, хуучин орон сууцны борлуулалтын мэдээ, талбайн сонголтууд болон дүүргээр 
 4.2 Шинэ орон сууцны зах зээлийн нийлүүлэлт
-Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл, дүүргээр
-Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл, онцлох хорооллуудаар
-Шинэ орон сууцны борлуулалт ашиглалтад орох хугацаагаар
-Шинэ орон сууцны борлуулалт захиалга үргэлжилж буй хугацаагаар
-Шинэ орон сууцны зэрэглэл тус бүрийн улирлын борлуулалт тоо хэмжээгээр, талбайн хэмжээгээр, үнийн дүнгээр, борлогдоогүй орон сууцны үлдэгдэл
-Шинэ орон сууцны дундаж үнэ , моод, медиан, ам.доллараар, зэрэглэлээр, дүүргээр, бүсээр  
-Орон сууцны үнийн индекс
-Өндөр бизнес зэрэглэлийн орон сууцны үнийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
 4.3 Шинэ орон сууцны онцлох төслүүд
+ Захиалга авч буй орон сууцны жагсаалт (Ашиглалтад орсон болон орохоор захиалга авч буй 200 орчим төслийн 400 орчим блок барилга )

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлыг мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана. 

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1-2 хоног

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан
+Excel хэлбэртэй шинэ орон сууцны төслүүдийн жагсаалт хамгийн сүүлийн байдлаар /Орон сууцны төслүүдийн жагсаалт нь блок тус бүрээр задарсан мэдээлэлтэй байна/

  • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
  • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн