Байршлын судалгаа

Байршлын судалгааг хийхдээ:

  • Байршлын онцлог, давуу болон сул талуудыг илрүүлэх
  • Дэд бүтцийн төлөвлөгөө
  • Байршлын орчны зам харилцаа, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, автомашины тоо, авто замын ачаалал
  • Байршлын орчны сургууль, цэцэрлэгийн хүрэлцээ (хувийн болон улсын)
  • Төслийн байршил дахь одоогийн хүн амын тоо, нягтаршил
  • Байршлын ирээдүйн өсөн нэмэгдэх чиг хандлага /хүн ам, автомашин, сургууль, цэцэрлэг г.м./
  • Тухайн байршил дахь ирээдүйн төлөвлөлтүүд (зам, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, төрийн үйлчилгээ гэх мэт)
  • Төслийн байршил дахь томоохон худалдааны төвүүдийн мэдээлэл, хүчин чадал, ачаалал
  • Төслийн орчны шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн болон бусад нарийвчилсан судалгаа

Хугацаа:
7-14 хоног 

Үнэ, төлбөрийн нөхцөл:
Захиалгын хамрах хүрээнээс хамааарч 2,000,000-5,000,000

Үнийн санал татаж авах