Оршин суугчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Урьдчилан боловсруулсан агуулгын дагуу төслийн ашиглалтад орсон блокууд болон орчмын оршин суучдаас сэтгэл ханамж, давуу тал, сул тал, сайжруулах зүйлсийг илрүүлэх улмаар түүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч засч сайжруулах, оршин
суугчдын сэтгэл ханамжаар дамжуулж дараагийн худалдан авалтанд нөлөөлөх боломжуудыг илрүүлэх боломжтой.
Үүнд:

1. Хотхонуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 • Хотхонуудын ерөнхий төлөвлөлт
 • Өрөөний зохион байгуулалт, тоо хэмжээ
 • Борлуулалтын мэдээ
 • Нийтийн тээврийн хүрэлцээ

2. Оршин суугчдын профайл

 • Хүн ам зүйн мэдээлэл, өрхийн гишүүдийн мэдээлэл, ажил эрхлэлт, боловсролын талаар, өрхийн орлогын талаарх мэдээлэл

3. Оршин суугчдын одоогийн нөхцөл байдал

 • Одоо амьдарч буй орон сууцны талаарх мэдээлэл /сонгосон шалтгаан/, тулгамдаж буй асуудлууд- Одоо амьдарч буй орон сууцандаа хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ
 • Оршин суугчдын амьдарч буй хотхондоо сэтгэл дундуур зүйлс - СӨХ (цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ гэх мэт)
 • Менежмент
 • Автозогсоолын хүртээмж
 • Замын түгжрэл
 • Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, нийтийн тээврийн хүртээмж
 • Тоглоомын талбай
 • Барилгын хийц
 • Цаашдын хэрэгцээ шаардлага, хандлага
 • Орон сууц худалдан авах шийдвэрт нөлөөлсөн хүчин зүйлс /байршлын нэр хүнд, барилгын нэр хүнд, барилгын компаний нэр хүнд г.м./
 • Одоогийн амьдарч буй орон сууцаа солих, өөрчлөх хүсэлтэй эсэх

4. Проперти менежмент

 • СӨХ-нд шаардлагат болон хэрэгцээт үйлчилгээнүүд
 • СӨХ-ны боломжит үнэ төлбөрийн нөхцөл

Хугацаа:
14-21 хоногт

Үнэ, төлбөрийн нөхцөл:
Захиалгын хамрах хүрээ болон зэрэглэлээс хамааарч 5,000,000-15,000,000

Үнийн санал татаж авах