Өрсөлдөгчийн судалгаа

Өрсөлдөгчийн судалгааг

 1. Ижил, төстэй, ойролцоо зэрэглэлийн төслүүд
 2. Ойролцоо байршилтай төслүүд гэсэн 2 ангиллаар хийнэ. Хамарч буй төслүүдийг ашиглалтын байдлаас нь хамаарч дараахь 3 түвшинд ангилж задална
 • Ашиглалтанд орооогүй захиалга авч байгааАшиглалтанд орсон захиалга авч байгаа
 • Төслийн орчинд сүүлийн 3 жил дотор ашиглалтан орсон орон сууц.

Төсөл тус бүрийн хувьд:

 • Төслийн концепци, онцлог (давуу, сул тал)
 • Байрнуудын зохион байгуулалт, ерөнхий төлөвлөлт (орц гарц, тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, ил зогсоол гэх мэт)
 • Орон сууцны (айлын) тоо
 • Байрнуудын м.кв ба өрөөний тооны сонголтууд
 • Төсөл хэрэгжсэн хугацаа- Захиалга үргэлжилжбуй хугацаа- Борлуулалтын арга хэрэгсэл, онцлог
 • Борлуулалтын тоо \нарийвчилсан\
 • Бартер, жинхэнэ борлуулалтын тоо, харьцаа
 • Борлуулалтын үнэ, захиалгын хугацааны өөрчлөлтийн түүх
 • Төслийн орчны өрсөлдөх хуучин  болон шинэ орон сууцны үнийн зөрүү гэх мэт

Хугацаа:
7-14 хоног

Үнэ, төлбөрийн нөхцөл:
Захиалгын хамрах хүрээнээс хамаарч 2,000,000₮-5,000,000₮

Үнийн санал татаж авах