Худалдан авагчийн зан төлөвийн судалгаа

1. Хэрэглэгчдийн профайл

 • Хүн ам зүйн мэдээлэл, өрхийн гишүүдийн мэдээлэл, ажил
  эрхлэлт, боловсролын талаар, өрхийн орлогын талаарх
  мэдээлэл

2. Хэрэглэгчийн одоогийн нөхцөл байдал

 • Одоо амьдарч буй орон сууцны талаарх мэдээлэл /сонгосон шалтгаан/, тулгамдаж буй асуудлууд- Одоо амьдарч буй орон сууцандаа хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ
 • Цаашдын хэрэгцээ шаардлага, хандлага
 • Худалдан авагчийн хэрэгцээ шаардлага /хугацаагаар, байршил, хотхон, сонирхож буй талбайн хэмжээ/
 • Төлбөр төлөх нөхцөл, бололцоо
 • Орон сууц худалдан авах шийдвэрт нөлөөлөх хүчин зүйлс /
  байршлын нэр хүнд, барилгын нэр хүнд, барилгын компаний
  нэр хүнд г.м./
 • Одоогийн амьдарч буй орон сууцаа солих, өөрчлөх шалтгаан

3. Төслийн байршил барилгын онцлогийн талаар

 • Худалдан авахад тохиромжтой байршил, газрын тогтоц/ байгаль, хүрээлэн байгаа орчин, сургууль, цэцэрлэг г.м./
 • Барилгын ерөнхий төлөвлөлт /хотхон, хороолол, нийт айлын тоо, барилгын давхрын тоо, давхар дахь айлын тоо/
 • Орон сууцны экстерьер /барилгын хийц, фасадны өнгө, загвар, материал гэх мэт/
 • Орон сууцны интерьер /загварын чиг хандлага, дотоод заслын материалын сонголт/
 • Орон сууцны өрөөний зохион байгуулалт, үндсэн болон нэмэлт шаардлагууд (хэв маяг, цонхны харах зүг, галын
  болон ариун цэврийн өрөөний шаардлагууд гэх мэт/
 • Барилгын таазны өндөр, цонхны хэмжээ, лобби танхимын талаар
 • Барилгын ландшафтын төлөвлөлт /хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, гадаа зогсоолын тоо, тусгаарлах хашааны өндөр, өнгө, харагдах байдал г.м./
 • Дулаан зогсоолын тоо, харуул хамгаалалт
 • Үйлчилгээний төвийн талаарх мэдээлэл /зайлшгүй шаардлагатай болон хэрэгцээт үйлчилгээний төв/
 • Хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орон сууцыг худалдан авах боломжтой дундаж үнийн төсөөлөл
 • Маркетинг борлуулалтын шинэ санал, зөвлөмжүүд, мэдээлэл хүлээн авах суваг

4. Проперти менежмент

 • СӨХ-нд шаардлагат болон хэрэгцээт үйлчилгээнүүд / дуудлагын, хүргэлтийн болон бусад үйлчилгээнүүд/
 • СӨХ-ны боломжит үнэ төлбөрийн нөхцөл

5. Маркетинг сурталчилгаа- Мэдээлэл авдаг эх сурвалж, үүсвэр

 • Авч буй мэдээллийн худалдан авах шийдвэрт нөлөөлдөг эсэх

Хугацаа:
30-45 хоногт

Үнэ, төлбөрийн нөхцөл:
Захиалгын хамрах хүрээ болон зэрэглэлээс хамааарч 10,000,000₮-50,000,000₮

Үнийн санал татаж авах